EXAMEN DE ATRIBUIRE A CALITĂȚII DE CONSULTANT FISCAL SAU DE CONSULTANT FISCAL ASISTENT  24 IUNIE 2017

                               COMUNICAT EXAMEN          SUBIECTELE DE LA EXAMENUL DIN SESIUNEA 5 NOIEMBRIE 2016
                               HOTĂRÂRE EXAMEN             LISTA NOMINALĂ CU SOLUŢIONAREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN
                               HOTĂRÂREA NR. 7/2014 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ORGANIZAREA EXAMENULUI
                               LOCAȚIA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DIN 24 IUNIE 2017
                              
LISTELE NOMINALE CU REPARTIZAREA PE SĂLI A CANDIDAȚILOR, SESIUNEA IUNIE 2017