EXAMEN DE ATRIBUIRE A CALITĂȚII DE CONSULTANT FISCAL SAU DE CONSULTANT FISCAL ASISTENT  24 IUNIE 2017

                               SOLUȚIONARE CONTESTAȚII SESIUNEA IUNIE 2017 
                               LISTA CANDIDAȚILOR PROMOVAȚI LA EXAMEN, SESIUNEA IUNIE 2017 
                               CHESTIONARE ȘI GRILE DE CORECTARE PENTRU EXAMEN, SESIUNEA IUNIE 2017 
                               HOTĂRÂREA NR. 7/2014 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ORGANIZAREA EXAMENULUI