Cursurile de pregătire profesională din data de 13 - 15 aprilie la Craiova

Cursurile de pregătire profesională pentru consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți organizate de Camera Consultanţilor Fiscali, în perioada 13 - 15 aprilie 2018, la Craiova, se desfășoară la Universitatea din Craiova, - Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, str. A. I. Cuza nr. 13, sala 143, astfel:

vineri - 13 aprilie

- ora 16:00-18:00 - Taxe vamale

- ora 18:00-20:00 - Impozitul pe veniturile nerezidenților

sâmbătă - 14 aprilie

- ora 09:00-12:00 - Taxa pe valoarea adăugată

- ora 12:00-15:00 - Reglementări contabile

duminică - 15 aprilie

- ora 09:00-11:00 - Impozitele și taxele locale

- ora 11:00-14:00 - Impozitul pe profit

Înscrierea consultanţilor fiscali și a consultanților fiscali asistenți se face până pe data de 11 aprilie 2018, pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali sau prin e-mail: curs@ccfiscali.ro