Hotărârea nr. 5/2016 privind înscrierea ca membru al CCF a persoanelor care au promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent și au depășit termenul prevăzut de lege pentru înscriere, publicată în MO nr. 206/21.03.2016

În baza prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 2/2016,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în ședința din 16 martie 2016, hotărăște:

Art. 1. - În anul 2016, stagiul de pregătire profesională în domeniul legislației fiscale, prevăzut de lege, pentru persoanele care au promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent și care solicită înregistrarea în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală după împlinirea termenului de 12 luni, dar nu mai târziu de 24 luni de la data comunicării rezultatului examenului, constă în efectuarea a 30 ore din Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 2/2016.

Art. 2. - Stagiul de pregătire profesională în domeniul legislației fiscale trebuie să se desfășoare după expirarea termenului legal de înscriere de 12 luni, dar nu mai târziu de 24 luni de la data comunicării rezultatului examenului de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor art. 1 și art. 2 duce la pierderea dreptului de înscriere în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală.

Art. 4. - Taxa de participare la cele 30 ore de pregătire profesională este în sumă 200 lei.

Art. 5. - Direcția de servicii pentru membri și Direcţia de învăţământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

Ion-Toni Teau

 

Bucureşti, 16 martie 2016

Nr. 5.