Hotărârile Camerei şi ale Consiliului Superior

Hotărârea nr. 16/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind legitimaţiile de serviciu şi legitimaţiile de control pentru personalul angajat al Camerei Consultanţilor Fiscali, publicată în M.O. 836/2011
Hotărârea nr. 15/2011 privind prelungirea termenului de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2011, publicată în MO nr.682/2011
Hotărârea nr. 14/2011 pentru aprobarea Normelor procedurale privind monitorizarea şi controlul activităţii consultanţilor fiscali, publicată in M.O. nr. 753/2011
Hotărârea nr. 13/2011 pentru modificarea Normelor privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instanţelor judecătoreşti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale sau a altor părţi interesate, publicata in M.O. nr. 715/2011
Hotărârea nr. 12/2011 privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2011, publicată în MO nr.629/2011
Hotărârea nr. 11/2011 privind completarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 4/2007, publicată în M.O. 629/2011
Hotărârea nr. 10/2011 privind aprobarea Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală, publicată în M.O. nr. 548/2011
Hotărârea nr. 9/2011 privind organizarea Adunării Generale Ordinare a Confederaţiei Fiscale Europene
Hotărârea nr. 8/2011 privind nivelul cotizaţiilor membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2011, publicată în MO nr. 304/2011
Hotărârea nr. 7/2011 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa naţională a Camerei Consultanţilor Fiscali din 16 aprilie 2011, publicată în MO nr. 304/2011
Hotărârea nr. 6/2011 privind convocarea Conferinţei naţionale anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România, publicată în MO nr. 168/2011
Hotărârea nr. 5/2011 privind Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2011, publicată în Mo nr. 168/2011
Hotărârea nr. 4/2011 privind aprobarea Normelor de certificare a declaraţiilor fiscale anuale – ale contribuabililor persoane juridice, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea, publicată în MO nr. 155/2011
Hotărârea nr. 3/2011privind modalitatea şi termenele de plată a cotizaţiilor fixe în anul 2011 şi a cotizaţiilor variabile datorate de consultanţii fiscali pentru veniturile realizate în anul 2010 şi depunerea declaraţiilor în anul 2011, MO nr. 99/2011
Hotărârea nr. 2/2011 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal, publicată în MO nr. 99/2011