NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, Camera Consultanţilor Fiscali are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele dumneavoastră personale.
Scopul colectării datelor este înscrierea membrilor Camerei în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.
Informaţiile înregistrate sunt destinate numai utilizării de către CCF şi sunt comunicate, după caz, către:
- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,
- Ministerul Justiţiei – Serviciul Profesii Juridice Conexe , în cazul consultanţilor fiscali activi care optează pentru efectuarea de expertize fiscale judiciare,
- Institutul Naţional de Statistică
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare , beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm ca, în conformitate cu prevederile Art. 10 din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior nr. 6/2012, cu modificările ulterioare, să ne comunicaţi aceste informaţii în termen de 30 zile de la data efectuării modificărilor.